Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor byl původně dřevěný. Na jeho místě byl postaven v druhé polovině 15. století kostel nový, který byl dokončen sklenutím trojlodí síťovou klenbou roku 1512 Mistrem Staňkem, kameníkem Menšího Města Pražského. Trojboce uzavřený presbytář je sklenut sklípkovou klenbou.
V roce 1677 byla barokně upravována hranolová věž a byla opatřena cibulovou bání.
Kostel byl v posledním desetiletí 19. století regotizován. Vnitřní vybavení pochází ze 17.-19. století.