Městečko Husinec leží na řece Blanici ve výšce 540 m nad mořem asi 5 km severozápadně od okresního města Prachatice. Je známo především jako rodiště kazatele Mistra Jana Husa.

První zmínky o Husinci pocházejí z roku 1359, vznikl však pravděpodobně již po roce 1340. Tehdy tudy procházela obchodní Zlatá stezka a obec patřila k panství hradu Hus. Koncem 14. století byl Husinec rozdělen mezi dvě vrchnosti, v 16. století již náležel celý k panství vimperskému. Už tehdy se stal městysem a po zrušení roboty, kdy zde vzniklo několik továrniček, patřil vedle VimperkaLenory ke třem nejprůmyslovějším městům prachatické oblasti.

V centru městečka stojí radnice s pozdně gotickým portálem ze 16. století a původně gotický farní kostel svatého Kříže. Kostel, který je poprvé připomínán spolu s obcí již roku 1359, byl v roce 1802 přestavěn.

Husinec je pravděpodobným rodištěm známého kazatele a reformátora Mistra Jana Husa. V jeho rodném domku byl zřízen Památník Mistra Jana Husa, národní kulturní památka, s expozicemi o životě a díle a o husitském revolučním hnutí. V muzeu je také pamětní síň věnovaná dalšímu husineckému rodákovi, akademickému malíři Josefu Krejsovi. Z Husince pochází též akademický malíř Cyril Chramosta, který věnoval jihočeské krajině značnou část své malířské tvorby.

Údolím řeky Blanice mezi Husincem a Záblatím vede žlutá turistická značka (asi 12 km) kolem blízké Husinecké přehrady a kolem sejpů - pozůstatků po rýžování zlata ve středověku.